Løypekart 2019 – med arrangementsinformasjon

Løypekart for 2019

Gul løype viser en 5 km sløyfe. 10 km går to runder i denne. Runden går først inn i turløypen, der man krysser CCB broen. Ut fra Sotra Arena følger man fortauet forbi Turbuss Vest og Sotra Bil. Inn på Smålonane, videre langs Lonavegen forbi Straumeporten og Sprek og blid, før man løper ned Idrettsvegen. Ved Sotra Bil løper man så bak Turbuss Vest bygget, videre forbi Trigger og inn enten til mål på 5 km, eller til runding på 10 km. Sparebanken Vest Barnemila, Turklasse og Familieløype går langs stiplet grå løype (den lange traseen i turløypen). Stafetten går rundt Skogavatnet, der også Palleløpet vil gå over den innerste bukten vist øverst på kartet over vannet.

For fullversjonLøypekart 2019

Program 2019

  • 1000 : Sekretariat åpner, kiosk og bollevogn åpen. Garderober åpne
  • 1000 : Start familieløype (deltakere må være ute av turløypen 1200)
  • 1140 : Oppvarming i regi av Aktiv365
  • 1200 – 1500 : Palleløp (13 år og oppover, alle må ha startlisens)
  • 1200 – 1330 : 5- og 10 km (seeding slik at de raskeste starter først)
  • 1310 : Oppvarming i regi av Aktiv365
  • 1330 – 1415 : Sparebanken Vest Barnemila (1.-4.klasse og 5.-7.klasse) og turklasse (Premieutdeling 5- og 10 km senior)
  • 1430 – 1515 : Stafett
  • 1530 – 1600 : Premieutdeling øvrige løp og loddtrekning
  • 1600 : Arrangement slutt