Sotra SK ny arrangør

Det var Vestnytt som først tok initiativ til arrangementet Straumemila første gang i 2007. I tillegg til alle gode støttespillere som trengs for å realisere Straumemila hvert år, er det nødvendig med et solid idrettslag som teknisk arrangør.

Nordre Fjell Allianse/ Friidrett har de seks første årene gjort en kjempejobb hvert år – både i forkant, og på selve dagen 1. mai. Nå ønsker Nordre Fjell å prioritere annerledes, og har ikke lenger anledning til å være medarrangør i Straumemila. Vestnytt sier tusen takk for godt samarbeid i denne tiden. Vi skal likevel ha mye god kontakt i dette året – som blir en overgang til ny teknisk arrangør: Sotra Sportsklubb. Bl.a. vil vi samarbeide innen tidtaking, og selvsagt utveksle praktiske erfaringer fra tidligere år.

Sotra SK tok utfordringen på strak arm selv om de har en meget travel vår. Midt oppi ferdigstillelse av flerbrukshallen Sotra Arena, samt flere andre prosjekter, har de på rekordtid stiftet en ny mosjon-/ friidrettsgruppe. Noe som selvsagt betyr at deler av Straumemila 2013 blir lagt til de nye og flotte turveiene som går fra Idrettsparken og sørover mot Ebbesvik. Vestnytt ser frem til mye godt samarbeid med Sotra SK.